Op 26 Oktober 2023 kreeg Rien een herseninfarct, na een periode Spaarnegasthuis en Reade overtoom in Amsterdam waar staan we nu.

Revalidatie en logopedie zijn afgerond maar hij kan zich niet meer zakelijk inzetten en de werkzaam heden zijn te zwaar voor Marleen alleen.

we hebben nu besloten dat wij een opvolger c.q. koper zoeken voor het Amsterdams Ballonnen Bedrijf en de Ballonsjop.

geinteresseerden kunnen contact opnemen via onderstaand formulier.